Vuren hout

Vuren, lekker voordelig!

Vurenhout is afkomstig van de fijnspar. Die in de volksmond ook wel bekend is als de kerstboom. Vuren is de meest gebruikte naaldhoutsoort. De houtsoort is niet geheel duurzaam doordat het sneller rot wanneer het in aanraking komt met water en grond. Hierdoor is het niet alleen relatief gezien goedkoop maar ook nog eens makkelijk te bewerken.